Stad

Oppsummering frå arbeidsverkstadane - oktober 2022

Oppsummering frå arbeidsverkstadane - oktober 2022

Arbeidsverkstadane vart gjennomført i samband med kommunedelplan for helse og omsorg. Formålet er å utvikle samskapingstanken blant politikarar og leiarar i Stad kommune. 

Arbeidsverkstad

Det vart gjennomført arbeidsverkstadar 17.-19. oktober 2022 på følgande arenaer: 

  • Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
  • Eldrerådet
  • Utval for kultur, idrett, næring og samfunn
  • Utval for helse og omsorg
  • Utval for oppvekst
  • Leiarsamlinga

Arbeidsverkstaden var lagt opp med ein presentasjon av utviklingstrekk og avgrensing av tema til vidare arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg, følgt opp av eit gruppearbeid i to delar: Første del handla om å validere kunnskapsgrunnlaget, andre del handla om å reflektere og tenke tankar om samhandling knytt til dette. 

Sjå innspela frå arbeidsverkstaden i oktober her:  

Kommunalsjef helse og omsorg Barbro Longva og Anders Wengen frå TINKR - Klikk for stort bilete
Bilde av fleire menneske som sitt ved ulike bord i kommunestyresalen - Klikk for stort bilete