Stad

Innspel frå kommunestyremøtet 15.09 til det strategiske arbeidet med Nordfjordeid sentrum

Innspel frå kommunestyremøtet 15.09 til det strategiske arbeidet med Nordfjordeid sentrum

Stad kommunestyre gjennomførte i kommunestyremøte 15. september 2022 ei arbeidsøkt knytt til det vidare arbeidet med strategisk plan for Nordfjordeid.

Resultat frå arbeidsøkta

Arbeidsøkta hadde som føremål å kartlegge kommunestyrerepresentantane sine forventningar til Nordfjordeid si vidare utvikling og få innsikt i saker og problemstillingar som har betydning for det strategiske planarbeidet. Etter innlegg frå ulike utviklingsaktørar, fekk politikarane tre ulike spørsmål som danna grunnlaget for vidare drøfting.

 

Under kan du sjå spørsmåla som vart stilt, med tilhøyrande resultat: