Strategisk utviklingsplan

I arbeidet med kommunesamanslåinga vedtok fellesnemnda for Eid og Selje tre strategiske utviklingsplanar i møtet 5. september 2019. Desse planane er eit resultat av eit felles utviklingsprogram for kommunane i samband med kommunesamanslåinga 1. janaur 2020. 

Strategisk utviklingsplan er bygd opp av tre strategiar:

Rapportar frå arbeid med stadutvikling 2018

Artikkelliste