Ambulerande røysting - røysting heime

Ambulerande røysting - røysting heime

Vallova seier at veljarar som på grunn av sjukdom eller uføre ikkje kan gje si røyst der det haldast førehandsrøysting, kan søkje om å få førehandsrøyste heime. 

Fristen for å søkje om heimerøysting er sett til torsdag 08.09.21 kl. 10.00

Slik ber du om ambulerande røysting: