MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Ambulerande røysting - røysting heime

Ambulerande røysting - røysting heime

Vallova seier at veljarar som på grunn av sjukdom eller uføre ikkje kan gje si røyst der det haldast førehandsrøysting, kan søkje om å få førehandsrøyste heime. 

Fristen for å søkje om heimerøysting er sett til torsdag 08.09.21 kl. 10.00

Slik ber du om ambulerande røysting: