MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Førehandsrøysting institusjon

Førehandsrøysting institusjon

Bebuarar og tilsette ved institusjonar kan førehandsrøyste på desse stadane: 

Førehandsrøysting institusjon
Førehandsrøysting institusjon
Kvar Når Klokkeslett
Nordfjordeid sjukehus 1/9 11.00-12.00
Psykiatrisenteret 1/9 12.00-13.00
Fredly Bufellesskap 3/9 10.00-11.00
Fossevegen 3/9 11.00-12.30
Hogatunet 3/9 12.30-13.30
Faltebø Bufellesskap 6/9 10.00-11-00
Seljetunet 6/9 11.00-12.00
Bryggja omsorgssenter 7/9 10.00-11.00