Førehandsrøysting institusjon

Førehandsrøysting institusjon

Bebuarar og tilsette ved institusjonar kan førehandsrøyste på desse stadane: 

Førehandsrøysting institusjon

Førehandsrøysting institusjon
Kvar Når Klokkeslett
Nordfjordeid sjukehus 1/9 11.00-12.00
Psykiatrisenteret 1/9 12.00-13.00
Fredly Bufellesskap 3/9 10.00-11.00
Fossevegen 3/9 11.00-12.30
Hogatunet 3/9 12.30-13.30
Faltebø Bufellesskap 6/9 10.00-11-00
Seljetunet 6/9 11.00-12.00
Bryggja omsorgssenter 7/9 10.00-11.00