MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Har eg røysterett?

Har eg røysterett?

Du har røysterett ved stortingsvalet dersom du:

  • er norsk statsborgar
  • har fylt 18 år innan utgangen av 2021
  • er, eller nokon gong har vore, folkeregisterført som busett i Norge

For å kunne røyste i Stad kommune på valdagen, må du vere innført i manntalet i Stad. 

For å kunne røyste ved Sametinget, må du vere registrert i Sametinget sitt valgmanntal. Alle samar frå Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valåret, har rett til å registrere seg i valmanntalet.