MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Smittevern og val

Smittevern og val

Det er viktig at du følgjer gjeldande smittevernreglar og råd. Hugs å halde avstand og ha god handhygiene når du røystar, og ikkje dra til røystelokalet dersom du er sjuk.

Også veljarar som er sjuke, i isolasjon eller karantene skal få høve til å røyste. Ta kontakt med oss for meir informasjon.

Regjeringa har laga ei rettleiing for smittevern i samband med valgjennomføringa.

Grunna smittevern vil vallokale for Nordfjordeid krins i år vere Eid idrettshus på valdagen 13. september.