Tidlegrøysting og førehandsrøysting

Tidlegrøysting og førehandsrøysting

Du kan førehandsrøyste frå tysdag 10. august til og med fredag 10. september i kva kommune som helst. I Stad kommune kan du førehandsrøyste på rådhuset på Nordfjordeid og kommuneshuset i Selje i opningstida.Grunna smittevern oppmodar vi om førehandsrøysting.

Opningstidene er:
Rådhuset på Nordfjordeid: kl 08.00 - kl 15.30
Kommunehuset i Selje: kl 09.00 - kl 15.30

På valdagen må du røyste i kommunen du er folkeregistrert busett i per 30. juni 2021. Du kan røyste i kva som helst av vallokala i kommunen.

Dersom du er i karantene, ber vi deg om å vente med å røyste til karantenetida di er ferdig. Dersom du er i isolasjon, skal du røyste heimanfrå. Du kan kontakte kommunen for å avtale tid. 

Er du sjuk eller ufør? Då kan du kontakte oss fram til kl.10 den 8. september om å førehandsrøyste heime.

Kan du ikkje røyste i førehandsrøysteperioden eller på valdagen? Då kan du tidlegrøyste frå 1. juli. til og med måndag 9. august. Ved tidlegrøysting er det berre mogleg å røyste på parti, ikkje på person.

Det er også mogleg å røyste frå utlandet frå 1. juli og fram til og med 3. september.

Hugs legitimasjon.