Valkort og legitimasjon

Valkort og legitimasjon

I år får du digitalt valkort
Valkortet er ei stadfesting på at du har røysterett. Der står det også kvar og kva tid du kan røyste på valdagen.

Valkortet blir sendt til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlege, eller ikkje har brukt ID-porten på 18 månader, får du valkortet på papir via brevpost.

Du treng ikkje valkortet for å røyste, men det sparer deg for tid.
Valkortet gjeld ikkje som legitimasjon.

 

Valkort ved sametingsvalet
Dersom du har registrert deg i sametinget sitt valmanntal, og har røysterett ved sametingsvalet, vil du få eit eige valkort som du tar med når du skal røyste.

 

Hugs legitimasjon
Du må vise legitimasjon når du skal røyste. Legitimasjon kan til dømes vere pass, førarkort eller bankkort med bilete, men du kan også bruke annan type legitimasjon. Legitimasjonen må minst innehalde namn, fødselsdato og bilete.