MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Vallokale og opningstider valdag

Vallokale og opningstider valdag

På valdagen må du røyste i kommunen du er folkeregistrert busett i per 30. juni 2021.

Grunna smittevern vil vallokale for Nordfjordeid krins i år vere Eid idrettshus på valdagen 13. september. 

Du kan du røyste på følgjande stader i Stad kommune på valdagen 13. september 2021: 

Vallokale og opningstider på valdagen
Krins Stad Opningstid
Refsnes Stad bygdehus 14-18
Flatraket Flatraket skule 14-18
Selje Selje skule 10-18
Stadlandet Stadlandet skule 14-18
Bryggja Bryggja grendehus 14-18
Kjølsdalen Kjølsdalen Montessori skule 14-18
Stårheim Stårheim skule 14-18
Haugen Haugen skule 14-18
Nordfjordeid Eid idrettshus 10-19
Hjelle Hjelle skule 14-18