MELDING

INFO korona nasjonalt  

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no 

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages
Stad kommune har ingen eigne tiltak og følgjer nasjonale råd og tiltak.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Vallokale og opningstider valdag

Vallokale og opningstider valdag

På valdagen må du røyste i kommunen du er folkeregistrert busett i per 30. juni 2021.

Grunna smittevern vil vallokale for Nordfjordeid krins i år vere Eid idrettshus på valdagen 13. september. 

Du kan du røyste på følgjande stader i Stad kommune på valdagen 13. september 2021: 

Vallokale og opningstider på valdagen
Krins Stad Opningstid
Refsnes Stad bygdehus 14-18
Flatraket Flatraket skule 14-18
Selje Selje skule 10-18
Stadlandet Stadlandet skule 14-18
Bryggja Bryggja grendehus 14-18
Kjølsdalen Kjølsdalen Montessori skule 14-18
Stårheim Stårheim skule 14-18
Haugen Haugen skule 14-18
Nordfjordeid Eid idrettshus 10-19
Hjelle Hjelle skule 14-18