Ambulerande heimerøysting

Stad kommune tilbyr heimerøysting for personar som på grunn av sjukdom eller uførheit ikkje kan oppsøke eit ordinært vallokale. 

Slik ber du om heimerøysting: 

  • Ring Stad kommune på: 57885800 eller 
  • Send e-post til: post@stad.kommune.no

Fristen for å søkje om heimerøysting er sett til torsdag 07.09.23.