Førehandsrøysting institusjon

I førehandsrøysteperioden reiser vi ut til dei ulike institusjonane i Stad kommune, for å sikre at alle som ønskjer å røyste, skal får røyste.  

Ambulerande førehandsrøysting på institusjon
Stad Dato klokkeslett
Bryggja omsorgssenter 21.08.23 11.00-13.00
Fossevegen bufellesskap 22.08.23 10.00-12.00
Hogatunet bu- og behandlingssenter 23.08.23 10.00-12.00
Nordfjord sjukehus 23.08.23 12.30-14.30
Seljetunet 29.08.2023 11.00-13.00
Nordfjord psykiatrisenter 30.08.23 10.00-12.00
Selje Eldretun 31.08.23 11.00-12.45
Stadlandet Eldretun 31.08.23 13.30-14.00