Stad

Innkomne listeforslag kommunestyreval 2023

Innkomne listeforslag kommunestyreval 2023

Her kan du sjå listeforslaga som dei politiske partia i Stad kommune sender inn i forbindelse med kommunestyreval 2023. Listeforslaga publiserast fortløpande når dei kjem inn til kommunen. 

Motatte listeforslag oppdaterast fortløpande: