Krav til Listeforslag

Parti og grupper som ønskjer å stille ved kommunestyre- og fylkestingsval 2023, må levere listeforslag innan 31. mars kl.12.00. 

listeforslag.valg.no finn de informasjon om krav til listeforslag. Du kan levere listeforslag elektronisk eller på papir.