• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om ekteparet

Skjemautfylling

Bestill vigsel

Om ekteparet

Ektefelle 1
/
/
Ektefelle 2
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(78ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 5ms)
(78ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 3ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Om_ekteparet' generert (målt tidsbruk: 44ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Tid_og_stad2' generert (målt tidsbruk: 23ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Sprak_og_vitner' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Praktiske_opplysingar' generert (målt tidsbruk: 24ms)
(203ms) SkjemaService: Steg 'Anna2' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(203ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 99ms)
(203ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 118ms)
(203ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(219ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 279 kontroller gjennomgått
(219ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(219ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(312ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (45 objekttrær) - OK
(312ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(312ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(312ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 106ms)
ScriptEvent
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(406ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(406ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(468ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(468ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader