• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstenester

Informasjon

Informasjon om helse- og omsorgstenester i Stad kommune:

Tenestane innan helse og omsorg er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og/eller nedsett helse treng praktisk hjelp, tryggleikstiltak eller heimesjukepleie.

Opplysningar om søkjar vert registrert i kommunen sitt fag- og sakshandsamingssystem for omsorgstenestene.

Du vert kontakta vedrørande kartleggingssamtale for å finne ut kva type hjelp du treng.

Tenester vert innvilga etter ei individuell vurdering av hjelpebehovet ditt.

Kva er IPLOS?

Nokre av opplysningane kommunen ber deg om, blir registrerte etter ein eigen standard og sende til eit sentralt register som blir kalla IPLOS. Her blir opplysningane oppbevarte. Registeret skal brukast i samband med statistikk og forskning.

Namnet ditt og adressa di er ikkje med i IPLOS-registeret. Fødselsnummeret ditt er erstatta med eit tilfeldig nummer, slik at ingen kan kjenne att deg eller opplysningane om deg.

Kvifor IPLOS?

I dag veit vi for lite om dei ressursane og bistandsbehova den enkelte brukaren har. God kunnskap om bistandsbehovet gir kommunen grunnlag for å planleggje og legge til rette tenestene. Sentrale styresmakter får også betre kunnskap som grunnlag for å styre og utvikle tenestene.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader