• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om skulefri for grunnskuleelevar i Stad kommune

Informasjon

§2-11 i Opplæringslova.

Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Etter administrativt vedtak av kommunesjefen vert søknadar om skulefri handsama slik :

  • 1 til og med 3 dagar:  Bruk meldingsbok.
  • 4 til og med 14 dagar : Fyll ut dette skjema.
  • Over 14 dagar: Skriv frå føresette. Eleven må søkjast ut av grunnskulen. Må sendast 1 månad i førevegen.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(140ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 111ms)
(140ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(250ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 16ms)
(250ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(281ms) SkjemaService: Steg 'Om_eleven3' generert (målt tidsbruk: 31ms)
(281ms) SkjemaService: Steg 'Om_foresette' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(297ms) SkjemaService: Steg 'Om_friperioden' generert (målt tidsbruk: 16ms)
(297ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 49ms)
(297ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 49ms)
(328ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(328ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 219 kontroller gjennomgått
(328ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(328ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(406ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (38 objekttrær) - OK
(406ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(406ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(406ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(406ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 79ms)
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.Eid_ungdomskule.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.Flatraket_skule.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.Haugen_skule.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.Hjelle_skule.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.Nordfjordeid_skule.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.Selje_skule.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.Stadlandet_skule.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Skule2.Starheim_skule.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_._13.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_._23.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_._33.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_._43.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_._52.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_._62.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_._72.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_2._8.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_2._9.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Vel_klassetrinn_2._14.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Klasse.A.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Klasse.B.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Klasse2.A.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Klasse2.B.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Klasse2.C.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_eleven3.Om_eleven2.Klasse2.D.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.Fodselsnummer5.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.SkjemaElement.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.SkjemaElement.Fornamn6.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.SkjemaElement.Etternamn6.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.Adresse7.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.Postnr_sted7.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.Postnr_sted7.Zip_code.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.Postnr_sted7.City.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.Telefon7.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe8.E_post5.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.SkjemaElement.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.SkjemaElement.Fornamn4.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.SkjemaElement.Etternamn4.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.Adresse6.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.Postnr_sted6.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.Postnr_sted6.Zip_code.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.Postnr_sted6.City.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.Telefon6.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_foresette.Gruppe5.E_post4.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_friperioden.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_friperioden.Gruppe7.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_friperioden.Gruppe7.Fri_fra_dato.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_friperioden.Gruppe7.Fri_til_dato_.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_friperioden.Gruppe7.Sum_skuledagar.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_friperioden.Gruppe7.Grunngjeving_for_soknade.synlig] = "True"
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(468ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(406ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(406ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(406ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(406ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(406ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(406ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(406ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(406ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(468ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skule2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(468ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vel_klassetrinn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(468ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vel_klassetrinn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(468ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(468ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader