• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Eigar

Skjemautfylling

Melding om montering av eldstad

Eigar

Eigar av byggverk har plikt til å melde frå om nye eldstadar eller vesentleg endring av eksisterande, dette er etter § 6 i Forskrift om brannførebygging.

Informasjon om eigar
/

Oppgitt adresse gjeld for der ny eldstad eller endring av eldstad er.

/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 11ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Eigar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Montering' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Ny_eldstad' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Andre_opplysningar_og_ve' generert (målt tidsbruk: 15ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 19ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 19ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 257 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 30864
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (20 objekttrær) - OK
(125ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(125ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 66ms)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Montering.Erstattar_den_nye_eldsta.Oppgje_kva_type_eldstad_.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Gruppe.Kvar_er_ny_eldstad_monte.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Gruppe.Kvar_er_ny_eldstad_monte.S.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Gruppe.Kvar_er_ny_eldstad_monte.K.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Gruppe.Kvar_er_ny_eldstad_monte.S.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Gruppe.Kvar_er_ny_eldstad_monte.g.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Gruppe.Kvar_er_ny_eldstad_monte.a.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Gruppe.Etasje.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_brensel.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_brensel.Brenseltype.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_brensel.Brenseltype.G.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_brensel.Brenseltype.B.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_brensel.Brenseltype.V.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_brensel.Brenseltype.A.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_skorstei.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_skorstei.Skorsteinstype.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_skorstei.Skorsteinstype.T.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_skorstei.Skorsteinstype.E.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_skorstei.Skorsteinstype.Stal_.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_skorstei.Skorsteinstype.R.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_skorstei.Skorsteinstype.S2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_opplysningar_og_ve.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_opplysningar_og_ve.Gruppe2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_opplysningar_og_ve.Gruppe2.Andre_opplysningar.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Andre_opplysningar_og_ve.Vedlegg2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Gruppe.Kvar_er_eldstad_montert_.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Ny_eldstad.Opplysningar_om_brensel.Kva_type_brensel_.synlig] = "False"
ScriptEvent
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(125ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kvar_er_ny_eldstad_monte"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Brenseltype"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skorsteinstype"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader