• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknaden gjeld

Skjemautfylling

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknaden gjeld

Eigar/heimelshavar
/
/

Du kan registrere fleire gards- og bruksnummer.  Trykk registrer for kvar gard.

Eg søkjer om
Landbrukseigedom


Om kart

Du må legge ved kart  som syner kva parsell/areal du ønskjer frådelt.  Du kan blant anna  finne digitale kart på linkane under.

Kommunens kartløysing for innbyggarar finn de her:

Kommunens løysing for kjøp av kartdata finn de her:

Legg ved kart som syner kva areal du ønskjer frådelt
Maksimal filstorleik per fil: 30MB
Filtypar som kan lastast opp er: pdf, doc, docx, jpeg, jpg, png
Tittel
Filnavn
Hjelp
Lukk
tekst vises her

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(78ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 25ms)
(93ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 5ms)
(93ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(171ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 69ms)
(203ms) SkjemaService: Steg 'Parsellar_dispensasjon' generert (målt tidsbruk: 18ms)
(203ms) SkjemaService: Steg 'Veg___vatn_og_avlop' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(203ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 88ms)
(203ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 104ms)
(218ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(218ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 519 kontroller gjennomgått
(218ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(218ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(312ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (56 objekttrær) - OK
(312ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(312ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(312ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 92ms)
ScriptEvent
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(312ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(374ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Deling_av_grunneigedom"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(374ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Oppmaling"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(484ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader