• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Tilknytning til offenteleg vatn- og avløpsnett

Skjemautfylling

Søknad om tilkobling av vatn og avløp til kommunalt anlegg

Tilknytning til offenteleg vatn- og avløpsnett

Tilkopling av eigedommen til offentleg vatn og avløp må vere godkjent av kommunen på førehand. 


Du må søkje både ved første gongs tilkopling, og ved seinare endringar og utvidingar av eksisterande tilkopling.

Her finner du lenke til gebyr og betalingssatsar i Stad kommune 2021

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 12ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 1ms)
(15ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Tilknytning_til_offentel' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Om_sokjaren' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjeld' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Om_kart_og_vedlegg' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 10ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 10ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 369 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (47 objekttrær) - OK
(109ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(109ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 73ms)
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_sokjaren.Gruppe.synlig] = "False"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_sokjaren.Organisasjon_.synlig] = "False"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_sokjaren.Gnr_Bnr.synlig] = "False"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_sokjaren.Legg_inn_kva_gards_og_br.synlig] = "False"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Kva_type_bygning_skal_ko.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Kva_type_bygning_skal_ko.H.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Kva_type_bygning_skal_ko.F.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Kva_type_bygning_skal_ko.N5.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Vatn2.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Vatn2.J.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Vatn2.N.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Avlop3.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Avlop3.J2.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Avlop3.N2.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Overvatn3.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Overvatn3.J3.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Tilkobling.Overvatn3.N3.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe6.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe6.Skal_de_koblast_til_flei.J4.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe6.Skal_de_koblast_til_flei.N4.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Gruppe8.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Informasjon_om_noverande.Kor_stort_forbruk_har_de.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Informasjon_om_avlop.Er_det_olje_og_fett_i_av3.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Informasjon_om_avlop.Er_det_olje_og_fett_i_av3.J5.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjeld.Informasjon_om_avlop.Er_det_olje_og_fett_i_av3.N6.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_kart_og_vedlegg.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_kart_og_vedlegg.Gruppe7.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_kart_og_vedlegg.Gruppe7.Informasjon4.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_kart_og_vedlegg.Vedlegg_kart.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_kart_og_vedlegg.Gruppe5.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_kart_og_vedlegg.Gruppe5.Har_du_fleire_relevant_v.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_kart_og_vedlegg.Gruppe5.Har_du_fleire_relevant_v.Ja6.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Om_kart_og_vedlegg.Gruppe5.Har_du_fleire_relevant_v.Nei6.synlig] = "True"
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(141ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(109ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(141ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(141ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(141ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kva_type_bygning_skal_ko"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(141ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Vatn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(141ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Avlop3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(141ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Overvatn3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(141ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skal_de_koblast_til_flei"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(141ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Er_det_olje_og_fett_i_av3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader