• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Melding om gatelys som er ute av drift

Informasjon

Stad kommune driftar alle veglysa langs dei kommunale vegane. Langs fylkesvegane er det i hovudsak Vestland fylke som har ansvar for veglysa, men her er også nokre kommunale anlegg.

Veglys langs riksvegane er Statens vegvesen sitt ansvar. Feil på veglys langs riksvegane, må meldast på telefon 175.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(578ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 39ms)
(953ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 33ms)
(1046ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 72ms)
(1093ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 12ms)
(1156ms) SkjemaService: Steg 'Om_meldaren' generert (målt tidsbruk: 72ms)
(1203ms) SkjemaService: Steg 'Kvar_er_gatelysa_ute_av_' generert (målt tidsbruk: 46ms)
(1203ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 137ms)
(1203ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 158ms)
(1390ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(1406ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 116 kontroller gjennomgått
(1406ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(1421ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(1421ms) skjemaRefId: 0
(1421ms) ReferanseId: 0
(1421ms) _brukerService.Bruker.Id: 30882
(1421ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(1421ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(1453ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(1593ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (21 objekttrær) - OK
(1593ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(1593ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1640ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1640ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1640ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(1640ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1640ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1640ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(1640ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(1640ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 257ms)
ScriptEvent
(1640ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1640ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1640ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1640ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(1640ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1640ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(1640ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(3296ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader