• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Klageskjema

Informasjon

Er du misnøgd med vedtaket har du klagerett. Klagefristen er vanlegvis tre veker frå du fekk vedtaket. 

Kva vedtak kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak. I vedtaket frå kommunen skal det stå noko om klagerett, frist for å klage og kven klagen skal sendast til. 

Når kan du klage?

Fristen for å klage er tre veker frå du fekk vedtaket. Klagen må vere postlagd før fristen går ut. 

Har du ikkje fått vedtaket, er fristen tre veker frå du vart kjend med vedtaket eller burde ha skaffa deg kjennskap om vedtaket.

For planvedtak som blir offentleg kunngjort, må du klage seinast tre veker etter kunngjeringsdagen. 

Sjølv om du sender inn klagen for seint, kan vi i nokre tilfelle etter ei konkret vurdering behandle klagen.

Kven kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du vere part i saka eller ha rettsleg klageinteresse. 

  • For at du skal vere part i saka, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg.
  • For at du skal ha rettsleg klageinteresse må du ha ei tilknyting til saka. Du kan òg ha ei rettsleg klageinteresse om du har ei viss tilknyting til saka. Dette gjeld naboar, gjenbuarar, bebuarar i nærområdet, velforeiningar og interesseorganisasjonar der saka råkar eigedomen fysisk (sol, luft, lys og skuleveg) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdinedgang). Om du har rettsleg klageinteresse vurderer vi i kvart enkelt tilfelle.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 9ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Personopplysningar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Klage' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(15ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 203 kontroller gjennomgått
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(15ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (48 objekttrær) - OK
(31ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(31ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 10ms)
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe.Klagar_du_pa_vegner_av_a.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe.Klagar_du_pa_vegner_av_a.J.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe.Klagar_du_pa_vegner_av_a.N.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.Row.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.Row.Fornamn.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.Row.Etternamn.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.Adresse.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.Postnr_stad.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.Postnr_stad.Zip_code.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.Postnr_stad.City.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.Telefon.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Om_foresett_2.E_post.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.Row2.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.Row2.Fornamn2.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.Row2.Etternamn2.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.Adresse2.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.Postnr_stad2.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.Postnr_stad2.Zip_code.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.Postnr_stad2.City.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.Telefon2.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Personopplysningar.Gruppe2.E_post2.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Klage.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Klage.Gruppe3.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Klage.Gruppe3.Kva_vedtak_klagar_du_pa_.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Klage.Gruppe3.Skriv_kva_tilknyting_du_.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Klage.Gruppe3.Grunngje_kvifor_du_klage.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Klage.Informasjon3.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Klage.Vedlegg.synlig] = "True"
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(62ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Zip_code"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Klagar_du_pa_vegner_av_a"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(62ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(62ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["City"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader