• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Husvære

Skjemautfylling

Har du bustad å tilby ukrainske flyktingar?

Husvære

Norge har opna for å gje kollektiv beskyttelse til ukrainarar som er på flukt frå krig, og det blir no jobba med å etablere fleire mottaks- og busettingsplassar over heile landet.

Alle kommunar i Norge er bedt om å vurdere kapasiteten til å busette flyktninger frå Ukraina, og kor raskt ein vil kunne busette.

Stad kommune kartlegg no kva bustadar/bygg som kan gjerast tilgjengelege for ukrainske flyktningar i vår kommune.

Registreringa er uforpliktande både for deg og for kommunen. Dersom det vert aktuelt for kommunen å leige bustad av deg, vert du kontakta.

Ja, eg har husvære å tilby
/
/
Kva type husvære kan du tilby?
Kvar er husværet?

Opplysningar om husværet
Her kan du legge ved bilete av husværet
Maksimal filstorleik per fil: 30MB
Filtypar som kan lastast opp er: pdf, png, jpg, jpeg
Tittel
Filnavn
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Husvare' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 2ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 2ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 251 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (60 objekttrær) - OK
(31ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(31ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Kva_type_husvare_kan_du_.Skriv_her_kva_bygg_og_ad.synlig] = "False"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Kor_lenge_kan_du_leige_u.synlig] = "False"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Kor_lenge_kan_du_leige_u.Gje_opp_kva_tidsrom_husv.synlig] = "False"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Kva_moblar_kvitevarer_er.synlig] = "False"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Kven_skal_dei_dele_bad_m.synlig] = "False"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Kven_skal_dei_dele_kjokk.synlig] = "False"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Pris_.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Pris_.Gratis.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Pris_.under_5_000_pr_mnd.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Pris_.mellom_5_000_og_10_000_p.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Pris_.Over_10_000.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Er_straum_inkludert_i_hu.Ja3.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Er_straum_inkludert_i_hu.Nei3.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Har_husvaret_eigen_strau.Ja5.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Har_husvaret_eigen_strau.Nei5.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Er_internett_inkludert_i.Ja4.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Opplysningar_om_husvaret.Er_internett_inkludert_i.Nei4.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Husvare.Her_kan_du_legge_ved_bil.synlig] = "True"
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(46ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(46ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(46ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Pris_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(62ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader