Søknadssenter

Søknadssenter

Søknadssenter

Her finn du ein oversikt over skjema og elektroniske sjølvbeteningsløysingar Stad kommune har tilgjengeleg. Elektronisk skjema skal fyllast ut på skjerm og blir sendt direkte inn til vårt saksbehandlingssystem. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen, ev på e-post til post@stad.kommune.no

Kontakt

Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00