MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Søknadssenter

Søknadssenter

Søknadssenter

Her finn du ein oversikt over skjema og elektroniske sjølvbeteningsløysingar Stad kommune har tilgjengeleg. Elektronisk skjema skal fyllast ut på skjerm og blir sendt direkte inn til vårt saksbehandlingssystem. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen, ev på e-post til post@stad.kommune.no

Kontakt

Stad kommune
E-post
Telefon 57 88 58 00