MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Opningstider NAV Stad

Opningstider NAV Stad

Som resten av Norge er også NAV Stad påverka av Korona-situasjonen. Nav vil så godt som mogleg svare alle som har behov for dialog med Nav, og anbefaler deg å ta kontakt med din rettleiar via aktivitetsplanen din. 

Viss du ikkje har moglegheit til å bruke digitale tenester, kan du få timeavtale som gjeld søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søkje om dagpengar ved permittering, sjukmelding, eller andre kritiske situasjonar. 

Du bestiller time ved å ta kontakt på telefon 55 55 33 33. Du kan også ringe mottaks-vertane våre på mobil 412 92 594  eller 412 93 398.

Timeavtaler som gjelder oppfølging eller andre forhold enn overnevnte, kan bli avlyst. Du vil i så fall få beskjed på SMS, Ditt NAV eller telefon. Du vil fortsatt få utbetaling fra NAV, sjølv om timen din blir avlyst eller utsatt.

Kontaktinformasjon 

nav.no har ope heile døgnet.

NAV kontaktsenter 55 55 33 33 har ope mandag til fredag 08.00 – 15.30.

NAV Stad har vanlegvis ope mandag til fredag mellom 10.00 - 14.00 (endra under korona).
Vi har også timeavtalar utanom opningstidene våre.

Adresser NAV Stad

Postadresse:
NAV Stad
Postboks 68
6771 Nordfjordeid

Publikumsmottak:
Lotevegen 21
6770 NORDFJORDEID

For meir utfyllande opplysningar om NAV Stad, sjå her.