MELDING

INFO korona nasjonalt

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om korona: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

INFO korona Stad kommune Information about corona in other languages

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern: e-post korona@stad.kommune.no

 

Opningstider NAV Stad

Opningstider NAV Stad

Som resten av Norge er også NAV Stad påverka av Korona-situasjonen. NAV vil så godt som mogleg svare alle som har behov for dialog med Nav, og anbefaler deg å ta kontakt med din rettleiar via aktivitetsplanen din. 

Viss du ikkje har moglegheit til å bruke digitale tenester, kan du få timeavtale som gjeld søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søkje om dagpengar ved permittering, sjukmelding, eller andre kritiske situasjonar. 

Du bestiller time ved å ta kontakt på telefon 55 55 33 33. 

Timeavtaler som gjelder oppfølging eller andre forhold enn overnevnte, kan bli avlyst. Du vil i så fall få beskjed på SMS, Ditt NAV eller telefon. Du vil fortsatt få utbetaling fra NAV, sjølv om timen din blir avlyst eller utsatt.

Kontaktinformasjon 

nav.no har ope heile døgnet.

NAV kontaktsenter 55 55 33 33 er ope mandag til fredag 08:00 – 15:30.

NAV Stad har ope kvar tirsdag og fredag 12:00 – 14:00.
Vi har også timeavtalar utanom opningstidene våre.

Adresser NAV Stad

Postadresse

NAV Stad
Postboks 68
6771 Nordfjordeid

Publikumsmottak

Lotevegen 21
6770 NORDFJORDEID