MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Opningstider NAV Stad

Opningstider NAV Stad

Som resten av Norge er også NAV Stad påverka av Korona-situasjonen. Nav vil så godt som mogleg svare alle som har behov for dialog med Nav, og anbefaler deg å ta kontakt med din rettleiar via aktivitetsplanen din. 

Viss du ikkje har moglegheit til å bruke digitale tenester, kan du få timeavtale som gjeld søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søkje om dagpengar ved permittering, sjukmelding, eller andre kritiske situasjonar. 

Du bestiller time ved å ta kontakt på telefon 55 55 33 33. 

Timeavtaler som gjelder oppfølging eller andre forhold enn overnevnte, kan bli avlyst. Du vil i så fall få beskjed på SMS, Ditt NAV eller telefon. Du vil fortsatt få utbetaling fra NAV, sjølv om timen din blir avlyst eller utsatt.

Kontaktinformasjon 

nav.no har ope heile døgnet.

NAV kontaktsenter 55 55 33 33 er ope mandag til fredag 08:00 – 15:30.

NAV Stad har ope kvar tirsdag og fredag 12:00 – 14:00.
Vi har også timeavtalar utanom opningstidene våre.

Adresser NAV Stad

Postadresse
NAV Stad
Postboks 68
6771 Nordfjordeid

Publikumsmottak
Lotevegen 21
6770 NORDFJORDEID