MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Våre samarbeidspartar

Våre samarbeidspartar

Opplæring og integrering har godt samarbeid med Nav, Eid vidaregåande skule, andre kommunale einingar, næringslivet og dei frivillige lag og organisasjonane i kommunen for å kunne gje best mogleg tilbod til flyktningane.

Opplæring og integrering har godt samarbeid med Nav, Eid vidaregåande skule, andre kommunale einingar, næringslivet og dei frivillige lag og organisasjonane i kommunen for å kunne gje best mogleg tilbod til flyktningane.

Opplæring og integrering i Stad kommune samarbeidar med fleire instanser. Nokre av dei viktigste er:

  • Integrerings og-mangfoldsdirektoratet (IMDi): samarbeid i høve til busetting av flyktningar.
  • NAV Stad: samarbeid i høve til kvalifisering av flyktningar og økonomiske ytelser
  • In-Via: i forhold til avklaringskurs for flyktningar
  • Eid videregående skule
  • Helse stasjon i Eid og Selje
  • Frivilligsentralen i Eid og Selje
  • Røde kors i Eid og Selje
  • UDI
  • Språkvenn med Sanitetskvinneforening