NAV - infovideo om permittering

NAV har laga ein video som kan vere til hjelp om ein må permittere eller vert permittert.

Video for arbeidstakarar

Informasjonsvideo til arbeidstakarar som vert permitterte og som skal søkje dagpengar på nav.no

 

Video for arbeidsgjevarar

Informasjonsvideo for arbeidsgjevarar - om permittering av tilsette 

Nav 

Som resten av Norge er også NAV Stad påverka av Korona-situasjonen. Nav vil så godt som mogleg svare alle som har behov for dialog med Nav, og anbefaler deg å ta kontakt med din rettleiar via aktivitetsplanen din. 
Viss du ikkje har moglegheit til å bruke digitale tenester, kan du få timeavtale som gjeld søknad om nødhjelp, økonomisk sosialhjelp og hjelp til å søkje om dagpengar ved permittering, sjukmelding, eller andre kritiske situasjonar. 

Du bestiller time ved å ta kontakt på telefon 55 55 33 33. Du kan også ringe mottaks-vertane våre på mobil 412 90 191 eller 412 93 398. 

Timeavtaler som gjelder oppfølging eller andre forhold enn overnevnte, kan bli avlyst. Du vil i så fall få beskjed på SMS, Ditt NAV eller telefon. Du vil fortsatt få utbetaling fra NAV, sjølv om timen din blir avlyst eller utsatt.