Endringar for helsestasjonane i Stad

Endringar for helsestasjonane i Stad

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift under koronautbruddet, for å begrense smittespreiing. 
 

Slik er føringane


Det kom nye retningsliner for helsestasjonen

Retningsliner frå Helsedirektoratet

Kommunane skal sikre at barn og ungdom får eit fagleg forsvarleg helsetilbod. Tilbodet bør derfor oppretthaldast eller gjenopprettast til normal aktivitet i tråd med Nasjonal fagleg retningsliner for helsestasjon- og skulehelseteneste og nødvendige smitteverntiltak. 

  • Svangerskapsomsorgen går tiltake til normal drift, med smittevernstiltak

          Råd til gravide og dei som ammar

  • Helsestasjon 0-5 går tilbake til normal drift, med smittevernstiltak
  • Skulehelsetenesta skal tilbake til normal drift i 1-10 klasse og vidaregåande skule, med smittevernstiltak
  • HFU (helsestasjon for ungdom) er åpen, torsdager fra 14.30 til 16.30. På Eid helsestasjon, Stad rådhus, med smittevernstiltak

 

På grunn av smittevernomsyn:

  • Barn, gravide, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptom på sjukdom eller er sjuke skal ikkje kome på helsestasjon eller til skulehelsetjenesten

          Det kan gjennomføres konsultasjonen via telefon eller evt. video.

          Sjuke uansett årsak skal ikkje komme!!

  • Søsken skal ikkje vere med på helsestasjonen, kunn ein av foreldre skal følgje barnet.

          Unntaket kan vere nyfødde der begge foreldre kan møte.

  • Viktig å overholde smittevernstiltak på venterom, holde avstand og handvask når man kjem på helsestasjonen.

 

Klikk for stort bilete  

 

 

 

 

 

 

Tidsplan for nedbygging av tiltak