MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Helsestasjonane i Stad

Helsestasjonane i Stad

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift for å begrense smittespreiing. 
 

Slik er føringane

Retningsliner for helsestasjonen

Retningsliner frå Helsedirektoratet

Kommunane skal sikre at barn og ungdom får eit fagleg forsvarleg helsetilbod. Tilbodet er i tråd med Nasjonal fagleg retningsliner for helsestasjon- og skulehelseteneste og nødvendige smitteverntiltak. 

  • Svangerskapsomsorgen, med smittevernstiltak

          Råd til gravide og dei som ammar

  • Heimebesøk, med smittevernstiltak
  • Helsestasjon 0-5 år, med smittevernstiltak
  • Barselgruppe, med smittevernstiltak 
  • Skulehelsetenesta, med smittevernstiltak
  • HFU (helsestasjon for ungdom) er åpen, torsdager fra 14.30 til 17.00 på Eid helsestasjon, Stad rådhus, med smittevernstiltak

På grunn av smittevernomsyn:

  • Barn, gravide, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptom på sjukdom eller er sjuke skal ikkje kome på helsestasjon eller til skulehelsetjenesten

          Det kan gjennomføres konsultasjonen via telefon eller evt. video.

          Sjuke uansett årsak skal ikkje komme!!

  • Ved heimebesøk skal det være foreldre og nyfødd
  • Søsken skal ikkje vere med på helsestasjonen, ein av foreldra skal følgje barnet.

          Unntaket kan vere nyfødde der begge foreldre kan møte.

  • Viktig å overholde smittevernstiltak på venterom, holde avstand og handvask når man kjem på helsestasjonen.

        Koronavirus - FHI (Folkehelseinstituttet) 

Infosida om korona -  Stad kommune