Influensavaksinering

Etter nokre spesielle år under pandemien er det venta at den kommande influensasesongen kan verte hard. Vaksinasjon av risikogruppene er eit viktig tiltak for å beskytte mot alvorleg sjukdom. Her kan du lese meir om kven som får tilbodet.

Kven kan få vaksinen?

Det er dei som er i risikogruppene som får tilbod om influensavaksine gjennom legetenesta i kommunen.  Sjå informasjon om dette nedanfor.

Kvar får du teke vaksinen?

Dersom du har avtalt konsultasjon med fastlegen, kan du få sett vaksinen der i samband med konsultasjon. Du treng elles ikkje bestille eigen time hos legen din berre for å få vaksinen.
 

Det er framleis høve til å få årets influensavaksine ved å kontakte eit av legekontora våre.

 • Selje legekontor:
  • Influensavaksinasjon vert gjort ved legekontoret etter timebestilling.
  • Ring 57856106 for å bestille time.
    
 • Eid legekontor:
  • Influensavaksinasjon vert gjort ved legekontoret etter timebestilling.
  • Ring 57863020 for å bestille time.

Kva kostar vaksinen?

I år kostar det til saman kr 200,- for influensavaksinasjon (samla kostnad for sjølve vaksinen og gjennomføring av vaksinasjonen).  

Risikogrupper:

 • Bebuarar i omsorgsbustadar og omsorgssenter (desse vert vaksinert ved omsorgssenteret)
 • Alle frå fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om influensavaksine
 • Prematurt fødde barn, særleg barn fødde før veke 32 i svangerskapet, frå 6 månader til 5 år
 • Barn og vaksne med:
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
  • hjarte- og karsjukdom (anna enn velregulert høgt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar som følgje av sjukdom eller behandling av sjukdom (t.d. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sjukdommar)
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Meir informasjon om influensavaksinen

Artikkelliste