Kontaktinfo for spørsmål og rådgjeving lokalt

Har du spørsmål eller behov for rådgjeving om koronavirus og smitte lokalt ta kontakt på e-post korona@stad.kommune.no

Stad kommune sin koronavaksinetelefon: 94 81 87 30.
Telefonen er open tysdag, torsdag og fredag kl 10-14.