Stad

Siste nytt

Etter nokre spesielle år under pandemien er det venta at den kommande influensasesongen kan verte hard. Vaksinasjon av risikogruppene er eit viktig tiltak for å beskytte mot alvorleg sjukdom. Her kan du lese meir om kven som får tilbodet.

 

Hold deg heime viss du har nyoppståtte luftsymptom og føler deg sjuk. Du treng ikkje lenger teste deg, og du treng ikkje vere heime fire dagar ved covid-19. Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp. Testtilbodet i kommunane vil fortsette ei stund til.

Regjeringa fatta laurdag 12. februar vedtak om endringar i koronatiltaka. 

Det er ikkje lenger tilrådd å teste seg for covid-19 ved symptom på luftvegsinfeksjon. Sjå meir informasjon her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/dette-er-anbefalingene-for-covid-19-som-gjelder-na/

Regjeringa har, tysdag 1. februar, fatta vedtak om endringar i covid-19 tiltak.
Alle endringane gjeld frå kl 23.00 tysdag 1. februar 2022

Regjeringa si justering av tiltaka er basert på råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringa vurderer fortløpande tiltaksnivået, men vil gjere ei ny heilskapleg vurdering i starten av februar.

Oppdatert info om smitte i Stad kommune pr 10. desember 2021.

Informasjon om oppfriskingsdose til deg som er 18-64 år og har høg risiko for alvorleg forløp av covid-19.

Status pr tysdag 7. desember kl 18.00.