Siste nytt

Etter nokre spesielle år under pandemien er det venta at den kommande influensasesongen kan verte hard. Vaksinasjon av risikogruppene er eit viktig tiltak for å beskytte mot alvorleg sjukdom. Her kan du lese meir om kven som får tilbodet.

 

Hold deg heime viss du har nyoppståtte luftsymptom og føler deg sjuk. Du treng ikkje lenger teste deg, og du treng ikkje vere heime fire dagar ved covid-19. Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp. Testtilbodet i kommunane vil fortsette ei stund til.

Nuvaxovid er ein ny proteinbasert koronavaksine, som bygger på meir tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinane frå Pfizer og Moderna.

Regjeringa fatta laurdag 12. februar vedtak om endringar i koronatiltaka. 

Det er ikkje lenger tilrådd å teste seg for covid-19 ved symptom på luftvegsinfeksjon. Sjå meir informasjon her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/dette-er-anbefalingene-for-covid-19-som-gjelder-na/

Regjeringa har, tysdag 1. februar, fatta vedtak om endringar i covid-19 tiltak.
Alle endringane gjeld frå kl 23.00 tysdag 1. februar 2022

Regjeringa si justering av tiltaka er basert på råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringa vurderer fortløpande tiltaksnivået, men vil gjere ei ny heilskapleg vurdering i starten av februar.

Helsestyresmaktene tilrår at alle skuleelevar vert testa med ein hurtigtest for covid-19 før dei kjem tilbake på skulen etter juleferien. Dette gjeld sjølv om eleven er heilt symptomfri.

Her finn du oppdaterte info om status for smitte i Stad.