Siste nytt

Stad Vekst, Stad kommune og NAV har i dag hatt møte pr video, og blitt samde om umiddelbar etablering av eit formelt samarbeid for å bistå næringslivet i Stad i den krevjande situasjonen etter koronautbrotet.

For å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester gjer kommuneoverlegen i Stad søndag 15.03.2020 følgjande vedtak etter smittevernlova § 4-1 femte ledd.

Stad kommune innfører svært strenge restriksjonar for besøkande til sjukeheim, heildøgns omsorgsbustad, bufellesskap og øyeblikkelig hjelp døgnavdeling.

Oppmoding frå kommuneoverlegen: Mange er bekymra og har mange spørsmål omkring koronavirus. Dette fører no til ein ekstrem pågang på telefon til legekontora i kommunen

Regjeringa og helsestyresmaktene har lagt fram nye strakstiltak for å stoppe spreiing av koronaviruset. 

Det er direktesending frå møte i Stad formannskap kl 14 i dag, torsdag 12. mars, med orientering om virusberedskap i starten av møtet. Her kan du sjå direktesendinga.