Regjeringa lettar på tiltaka

Regjeringa lettar på tiltaka

Regjeringa si justering av tiltaka er basert på råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringa vurderer fortløpande tiltaksnivået, men vil gjere ei ny heilskapleg vurdering i starten av februar.

Her finn du info om justeringane i tiltaka.