Status for smitte med Covid-19 i Stad kommune 

Nasjonal statistikk for smitte baserer seg på den smitta si folkeregistrerte adresse. Nokre smittetilfelle registrert i statistikken er ikkje knytt til våre lokalmiljø, men er registrert i statistikken for Stad kommune på bakgrunn av folkeregistrert adresse. 

Rapporterte tal for Stad kommune

Nøkkeltal for Stad