Vaksinering covid-19 i Stad

Vaksinering covid-19 i Stad

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Stad kommune.

Aktuelt

Vi tilbyr ein oppfriskingsdose til alle som er 18 år eller eldre. Oppfriskingdose skal settast minst 20 veker etter at du fekk dose 2. Du kan logge inn og finne dato for vaksinar du har fått på helsenorge.no

For personar som har nedsett immunforsvar og har fått tre dosar i grunnvaksinasjonen, skal det vere minst 3 månader mellom dose 3 og oppfriskingsdosen.

Ønskjer du dose 1 eller dose 2 i grunnvaksinasjon, kan du også bestille deg time på ein av våre vaksinasjonsdagar. Det skal vere minst 3 veker mellom dose 1 og dose 2 (4 veker om ein eller begge dosane er frå Moderna).

For informasjon om vaksinasjon av barn og unge (årskulla 2003 til 2017), sjå HER

Det er i hovudsak vaksinen frå Pfizer/BioNTech som vert nytta. Vi har også eit avgrensa tilbod om Nuvaxovid-vaksinen. Sjå informasjon om denne HER 

Fjerde vaksinedose

Frå 1.juli 2022 vert personar som er 75 år og eldre og sjukeheimsbebuarar tilrådd å ta ein ny oppfriskingsdose. Tilrådinga om ny oppfriskingsdose til denne aldersgruppa gjeld uavhengig av om du har gjennomgått sjukdom etter førre dose. Det bør vere minst 3 veker mellom gjennomgått koronasjukdom og ny oppfriskingsdose (fjerde dose), men eit lengre intervall vil som regel gi ein betre immunrespons. Oppfriskingsdose kan du få tidlegast 4 månader etter siste vaksinedose. Sjå eiga nyhendesak frå FHI for meir informasjon.

På grunn av ferieavvikling er det eit avgrensa vaksinasjonstilbod i juli og august. Frå september vil vaksinasjonstilbodet igjen verte meir omfattande.

Ved avgrensa kapasitet følgjer vi FHI si prioriteringsrekkefølgje:

  1. Sjukeheimsbebuarar og sårbare personar som er 75 år og eldre med heimesjukepleie
  2. Aldersgruppa 80 år og eldre
  3. Aldersgruppa 75-79 år

Vaksinasjonsdagar 

I vår og sommar har vi vaksinasjonsdagar kvar tredje veke:

Selje legekontor

  • Onsdag 24. august

Timebestilling ved å ringe Selje legekontor: Telefon 57856106

Eid Legekontor

  • Torsdag 25. august

Timebestilling ved å ringe Eid legekontor: Telefon 57863020

Informasjon om koronavaksinane og vaksinasjon av ulike grupper finn du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Andel vaksinerte i Stad kommune