Koronavaksinasjon våren 2023

Informasjon om koronavaksinasjon i Stad kommune.

Generell informasjon om koronavaksinane og vaksinasjon av ulike grupper finn du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

VIKTIG: Før du kjem til vaksinasjon ber vi deg gå gjennom dette eigenerklæringsskjemaet.

Vaksineanbefaling for våren 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgande personar bør vaksinerast med ein oppfriskingsdose våren 2023:

  • Personar i aldersgruppa 75 år og eldre og sjukeheimsbebuarar som fekk førre dose for meir enn seks månader sidan.

En ny dose vil vere spesielt aktuell om du:

  • ikkje tidlegare har hatt koronasjukdom
  • i tillegg til høg alder (75 år eller eldre) har ein sjukdom eller tilstand som gjer at du er i risikogruppa for å utvikle alvorleg koronasjukdom.

For dei fleste i denne gruppa vil dette verte dose 5.

For vaksineanbefalingar til andre grupper, sjå: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Vaksinasjonsdagar

Eid legekontor
Ring 57 86 30 20 for å avtale time.

Selje legekontor
Ring 57 85 61 06 for å avtale time.

VIKTIG: Før du kjem til vaksinasjon ber vi deg gå gjennom dette eigenerklæringsskjemaet.
 

Andel vaksinerte i Stad kommune