Stad

Koronavaksinasjon vinter 2023

Koronavaksinasjon vinter 2023

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Stad kommune.

Generell informasjon om koronavaksinane og vaksinasjon av ulike grupper finn du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

VIKTIG: Før du kjem til vaksinasjon ber vi deg gå gjennom dette eigenerklæringsskjemaet.

Kommande vaksinasjonsdagar

Eid legekontor

 • Torsdag 9. mars - timebestilling

Ring 57 86 30 20 (Eid legekontor) for timebestilling

Selje legekontor

 • Onsdag 8. mars - timebestilling

Ring 57 85 61 06 (Selje legekontor) for timebestilling

Dose 4 – personar i anbefalte målgrupper

Desse er anbefalt å ta ei ny oppfriskingsdose (dose 4):

 • Personar med alvorleg svekka immunforsvar 
 • Personar som er 65 år og eldre, og sjukeheimsbebuarar  
 • Personar i aldersgruppa 18-64 med underliggande risiko for alvorleg
  sjukdomsforløp av covid-19
 • Ungdom i alderen 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Anbefalinga om 4. dose gjeld uavhengig om ein har gjennomgått sjukdom etter førre oppfriskingsdose (dose 3).

Det er anbefalt å vente 3-4 månadar etter gjennomgått koronasjukdom. Personar som likevel ynskjer oppfriskingsdose tidlegare, kan få tilbod om dette minimum 3 veker etter tilfriskning. 

Etter dose 3 skal det gå 4 månadar før ein tek dose 4.

Sjå oppdatert informasjon frå FHI her:  https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-51-om-koronavaksinasjonsprogrammet/

Dose 4 – personar utanfor anbefalte målgrupper

Frå 18.11.22 har regjeringa også opna for at friske i aldersgruppa 18-64 år kan få ein ny oppfriskingsdose (dose 4) om dei ønskjer det.

FHI anbefaler ikkje covid-19-vaksinasjon for denne gruppa, men dei kan likevel få vaksine om dei ønskjer det. Sjå vurderinga til FHI her: https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-53-om-koronavaksinasjonsprogrammet/

Dose 1 og dose 2 

Ønskjer du dose 1 eller dose 2 i grunnvaksinasjonen, kan du framleis bestille time til dette. Det skal vere minst 3 veker mellom dose 1 og dose 2 (4 veker om ein eller begge dosane er frå Moderna).

For informasjon om vaksinasjon av barn og unge (årskulla 2003 til 2017), sjå HER

Dose 3 (første oppfriskingsdose)

 • Personar med alvorleg immunsvikt   
 • Personar 18 år og eldre, oppfriskingsdose. Tid mellom dose 2 og 3: 20 veker.

Dose 5

 • Personar med alvorleg immunsvikt

Behandlande lege (sjukehusspesialist) med god innsikt i  pasienten sin livssituasjon og helsetilstand, kan gjere individuelle vurderingar av behovet for vidare vaksinasjon (5. dose) av personar med alvorleg svekka immunforsvar.

Generell informasjon om koronavaksinane og vaksinasjon av ulike grupper finn du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

VIKTIG: Før du kjem til vaksinasjon ber vi deg gå gjennom dette eigenerklæringsskjemaet.

Andel vaksinerte i Stad kommune