MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Avvikling av arrangement i Stad kommune

Avvikling av arrangement i Stad kommune

Stad kommune følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet.

Offentlege lokale

  • Operahuset Nordfjord, Biblioteka (Eid og Selje) og idrettsanlegg er stengde for aktivitetar og undervisning
  • Gymsal på skulane er stengde for aktivitetar
  • Eid svømmehall er stengd

Arrangement og samlingar

  • Ingen kultur- og idrettsarrangement skal gjennomførast
  • Sjå folkehelseinstituttet sine råd om arrangement og samlingar
  • Ved spørsmål ta kontakt med kommuneoverlege Thomas Vingen Vedeld 

Kyrkja