MELDING

Oppdatert info om koronaviruset

Information about corona in various languages

Kommuneoverlegen og kommuneadministrasjonen følgjer situasjonen tett. Kommunen rettar seg etter regjeringa sine råd og deltek i den nasjonale dugnaden for å avgrense smitte av Covid-19.

Treng du å ta kontakt med kommunen om tenester generelt ber vi om å gjere dette per telefon eller e-post  

 

Fastlege, tannhelse og helsestasjon

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift under koronautbruddet, for å begrense smittespreiing. 
Tilbodet blir kraftig redusert og vi følger opp dei minste barna, barnevaksinar og dei med spesielle behov.

På grunn av smittesituasjonen i Noreg og etter retningsliner frå Helsedirektoratet, utførar tannklinikken no berre akutt tannbehandling.

I samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus) er det gjort endringar i organiseringa av fastlegetenesta.