MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Fastlege, tannhelse og helsestasjon

Det kom nye retningsliner for helsestasjonen den 17. april.

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift for å begrense smittespreiing. 
 

På grunn av smittesituasjonen i Noreg og etter retningsliner frå Helsedirektoratet, utførar tannklinikken no berre akutt tannbehandling.