Fastlege, tannhelse og helsestasjon

Det kom nye retningsliner for helsestasjonen den 17. april.

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift under koronautbruddet, for å begrense smittespreiing. 
 

På grunn av smittesituasjonen i Noreg og etter retningsliner frå Helsedirektoratet, utførar tannklinikken no berre akutt tannbehandling.

I samband med utbrotet av Covid-19 (koronavirus) er det gjort endringar i organiseringa av fastlegetenesta.