MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Ved spørsmål om testing for koronavirus - ta koronasjekken eller kontakt fastlege/legevakt.

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon til reisande - div. informasjonsmateriell for distribusjon /ulike språk

Har du spørsmål eller treng helsehjelp?

Universitetet i Oslo gjennomfører eit prosjekt som skal kartlegge sjukdomsforløpet blant dei som er i heimekarantene og blir følgd opp av primærhelsetenesta. 

Det er no utarbeidd ein guide til støtte for dei som vurderer å ta ibruk digital heimeoppfølging for pasientar med covid-19.

Det pågår for tida eit utbrot av koronavirus (coronavirus, COVID-19). Stad kommune følgjer situasjonen tett i samråd med nasjonale styresmakter, og har ein omfattande beredskap for at alle som treng det skal få tilgang til informasjon, råd og helsehjelp.