MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Influensavaksinering hausten 2020

Influensavaksinering hausten 2020

Denne hausten blir influensavaksinen reservert for spesifikke grupper. Her kan du lese meir om kven som får tilbodet. Influensavaksinasjon i Eid Idrettshus vert måndag 2. november og onsdag 4. november frå kl. 09.30-14.30. 

I år blir det influensavaksinasjon i Eid Idrettshus måndag 2. november og onsdag 4. november frå kl. 09.30-14.30. Selje har timebestilling og vaksinerer i lokala til helsehuset 21., 22. og 28. oktober etter kl. 12.00.