MELDING

Info om korona

Information about corona in various languages
helsenorge.no   folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).

Informasjon om KORONATESTING i Stad kommune

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon institusjonar og bufellesskap

Det er no mogleg å besøke helse- og omsorgsinstitusjonane i Stad kommune. Her finn du rutine for besøk gjeldande frå 8.6.20