MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).


Infovideo om utbrotet i Stad mars 2021

Informasjon om KORONATESTING - Informasjon om VAKSINERING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon institusjonar og bufellesskap

Her finn du gjeldande rutiner for besøk på våre helse- og omsorgsinstitusjonar.

Det er gjort ei ny vurdering i lys av gjeldande risikonivå og smittesituasjon i Stad. Vurderinga er at gjeldane rutiner og retningsliner kan halde fram som før.