Dagtilbod

Dagtilbod

Dagsentera i Stad kommune opnar no opp!

Frå mandag 8. juni vil dagsentera for heimebuande eldre i Stad kommune gradvis opne opp. Dagsenteret på Hogatunet vil opne 8. juni, Seljetunet frå mandag 15. juni.

Grunna strenge smitteverntiltak vil opninga skje gradvis og det blir gjort ei prioritering ut frå behov. Dei som vil få tilbod først blir kontakta for tidspunkt for oppstart.