MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Informasjon skule og barnehage

Onsdag vart omkring 130 personar testa for covid-19. Det var i hovudsak personar som vart testa på grunn av symptom, og nokre nærkontaktar til dei som fekk påvist smitte tysdag.

Stad kommune sitt arbeid med smittesporing og kartlegging av covid-19-utbrotet i kommunen held fram.

Stad kommune har dei siste dagane gjort eit omfattande arbeid med smittesporing og kartlegging av covid-19-utbrotet i kommunen.

Søndag 5. mars har ein påvist smitte med covid-19 hos ein elev i klasse 4B og ein elev i klasse 6A ved Nordfjordeid skule, og eitt barn i avdeling 7 ved Golvsengane barnehage. Barna er rekna å ha kunne vore smittsame tilbake til og med fredag 5. mars. Alle barna er ein del av same husstand. Desse tre smittetilfella er ein del av eit utbrot der også fleire personar i kommunen har fått påvist smitte. Kommunen har drive omfattande smittesporing og testing, og ein arbeider vidare for å avklare situasjonen best mogeleg. Ytterlegare informasjon om utbrotet kjem frå Stad kommune søndag kveld.