MELDING

Infoside om korona 

Information about corona in other languages

 

helsenorge.no  folkehelseinstituttet.no

Nasjonal infotelefon om koronavirus: 815 55 015 (kvardagar kl. 08-15.30).
 

Info om vaksine og timebestilling 

Informasjon om KORONATESTING

Rådgjeving frå Stad kommune om koronavirus og smittevern:
e-post korona@stad.kommune.no

Koronainformasjon skule og barnehagar

Koronainformasjon skule og barnehagar

Ny nettside med informasjon til foreldre

Regjeringa har oppretta ei ny nettside som samlar koronainformasjon til foreldre. 

Her finn du foreldreinformasjon om korona

Kva er eigentleg luftvegssymptom og kor lenge skal du vere heime?

Born under 10 år; halde seg heime til god allmenntilstand/normal form. Om det er nokre rest-symptom som rennande nase eller tørrhoste, men forma elles er heilt normal kan barnet gå attende til barnehage/skule/SFO. Nokre vidare råd for born under 10 år er  

  • Om heilt lette symptom, halde seg heime eit par dagar før eventull testing.
  • Om rennande nase er einaste symptom og allmenntilstanden elles er normal og det ikkje er andre teikn til luftvegsinfeksjon så treng ikkje bornet haldast heime, og bornet treng ikkje testast.

Informasjon frå Folkehelseinstituttet om kven som bør teste seg for koronavirus

Flytskjema frå Folkehelseinstituttet om testing ved symptom på luftvegsinfeksjon

Folkehelseinstituttet sine råd for å hindre smittespreiing

Dei tre grunnpilarane for å hindre smittespreiing i barnehagar, skular og skulefritidsordningar er at sjuke personar held seg heime, at ein sørger for god hygiene og at ein reduserer kontakt mellom personar.

Les om Folkehelseinstituttet sine råd og tiltak