Infoskriv om oppfølging av nasjonale tiltak 15. desember 2021