Infoskriv om oppfølging av nasjonale tiltak 3. desember 2021