Registrering av koronarelatert fråvær

Registrering av koronarelatert fråvær

Stad kommune får refundert utgifter til sjukefråvær og omorgsdagar som skuldast korona frå NAV. For å sende inn refusjonskrav må fråværet vere dokumentert.

Vi ber derfor om at alle tilsette som har hatt koronarelatert fråvær på grunn av omsorg for barn frå 13.03.2020 og koronarelatert sjukefråvær (eigenmeldt og legemeldt) frå 16.03.2020 om å dokumentere dette fråværet.

Den enkelte tilsette har ansvaret for å dokumentere fråværet. Fråværet skal registrerast i digitalt skjema.

Her skal tilsette i Stad kommune registrere koronarelatert fråvær

Dersom du har spørsmål om skjemaet kan du ta kontakt med Stine Øverland tlf 917 82 336, eller Siri Janne Kjøsnes tlf 400 35 027 i personal og kommunikasjon.