Spørsmål og svar om arbeidsgjevartema

Spørsmål og svar om arbeidsgjevartema

I denne artikkelen samlar vi svar på ulike spørsmål som kjem frå tilsette og leiarar i Stad kommune. I svara støttar vi oss på dei tilrådingane som KS gir til kommunane om arbeidsgjevartema.

Dersom det kjem nye retningslinjer og vedtak om arbeidsgjevartema, så vil vi forsøke å oppdatere her på denne sida.

Vi ber om at tilsette har dialog med sin næraste leiar. Leiarar kan ta kontakt med personalsjef Heidi Kroken Bruland for nærare rådgjeving i konkrete saker. Svar på spørsmål som fleire kan ha interesse av vil bli publisert her.

 

Arbeidstakar si arbeidsplikt

 

Sjukefråvær, karantene og sjuke barn

 

Omdisponering av personell

 

Avlysing av meirarbeid, overtid og ekstravakter

 

Ferie og avspasering

 

Politiattest