Vaksinering av helsepersonell i Stad kommune

Vaksinering av helsepersonell i Stad kommune

Vaksinering i veke 9-10

Vi vaksinerer 100 helsepersonell både denne veka og neste. Vi ber om at de har fokus på å få kartlagt og meldt inn helsepersonell til vaksinasjon! Dess meir innkalling og vaksinasjon av eige personell einingane kan stå for sjølve, dess betre vil det vere for legekontora.


Er du i ei risikogruppe?

Det er viktig at helsepersonell gir beskjed om dei sjølve har risikofaktorane som
er merka med stjerne i info frå FHI.
Dette er viktig fordi dei då skal få Pfizer vaksine i staden for AstraZeneca. Det same gjeld helsepersonell som er 65 år eller eldre (uavhengig av andre risikofaktorar).
 

Formidling av info til heimebuande

Vi ber heimetenestene vurdere om dei vil gjere noko for å informere om råda til
vaksinerte heimebuande som kjem fram her:

Råd til vaksinerte heimebuande eldre og andre i risikogrupper.